ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname aan een Fit by Valenteijn training geschiedt geheel op eigen risico. Fit by Valenteijn is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Ook is Fit by Valenteijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fit by Valenteijn georganiseerde activiteiten.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. In de meeste gevallen kunnen we uitwijken naar een binnen locatie en anders wordt in overleg naar een alternatieve datum en/of invulling gezocht.

Als je een keer verhinderd bent dien je je tijdig (24 uur voorafgaand aan de training) af te melden bij Fit by Valenteijn. Bij te laat afmelden, wordt de training in rekening gebracht en in het geval van een 10-rittenkaart een training afgeboekt, bij een abonnement kan de les niet worden ingehaald.

Een 10-rittenkaart voor de groepstrainingen is na aanvang max 1jr geldig.
Mocht de trainer van Fit by Valenteijn verhinderd zijn, wordt er gezorgd voor een plaatsvervanger zodat de les door kan gaan. Mocht dit niet lukken, wordt de training verplaatst naar een ander tijdstip.

Deelname aan een training is geheel voor eigen risico en dienen zelf verzekerd te zijn tegen ongevallen. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij Fit by Valenteijn en indien nodig bij een arts.

De betalingen gaan via automatische incasso bij de abonnementen, in alle andere gevallen dienen betalingen vooraf overgemaakt of contant betaald te worden. Fit by Valenteijn is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen.
Fit by Valenteijn behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training. Fit by Valenteijn is te allen tijde gerechtigd deelname aan trainingen te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door Fit by Valenteijn bewaard zullen worden. Fit by Valenteijn verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Fit by Valenteijn.

“Trainen bij Mariëlle is ontzettend fijn. Niet alleen prettig dat je veel buiten traint, maar ook de trainingen zelf zijn erg afwisselend en uitdagend. Ze zorgt ervoor dat iedereen op een ongedwongen manier het beste uit zichtzelf haalt.” Mieke